Klauskite, patarsime: +370 649 40000 arba eshop@cascada.lt
Prekių krepšelis
0.00 €

Pirk 2 MissKay kvepalus ir laimėk bilietus į Ed Sheeran koncertą Rygoje

 MissKay konkursas

 

 

 

ŽAIDIMO „Pirk 2 MissKay kvepalus ir laimėk bilietus į Ed Sheeran koncertą“ TAISYKLĖS

 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

 

1.1. UAB „Krinona“, įmonės registracijos numeris 134884165, juridinis adresas: A. Strazdo 70, Lietuva.

 

2. ŽAIDIMO VIETA:

 

2.1. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

3. ŽAIDIMO LAIKOTARPIS:

 

3.1. Žaidimas bus vykdomas nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30.

 

4. PRIZAI:

 

4.1. 2 Bilietai į Ed Sheeran koncertą Rygoje, 2019 metų liepos 12 dieną.

 

5. DALYVAVIMO TAISYKLĖS:

 

5.1. Norėdami dalyvauti loterijoje, nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30 pirkite bet kuriuos 2 MissKay kvepalus bet kurioje Cascada parduotuvėje, registruokitės cascada.lt svetainėje arba pildykite anketą parduotuvėje. 

 

5.2. Vieną kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą. 

5.3. Loterijos produktai turi būti įsigyti loterijos metu, iki registracijos pabaigos. T.y. laikotarpiu nuo 2019-06-01 iki 2019-06-30.

5.4. Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki 2019-07-10 kaip loterijos produktų įsigijimo įrodymas. 

5.5. Loterijos dalyviai turi būti ne jaunesni nei 13 metų amžiaus arba vyresni.

5.6. Loterijoje dalyvauja tik tinkamai užpildytos registracijos paraiškos. 

5.7. Netinkamai užpildytos paraiškos loterijoje nedalyvauja. 

5.8. Vienas dalyvis žaidime gali dalyvauti kelis kartus registruodamas skirtingus kvitų numerius. Kiekvienas registruotas kvito numeris loterijoje dalyvauja atskirai. 

5.9. Žaidimo organizatorius turi teisę neišduoti prizo laimėtojui, jeigu yra pagrįstas įtarimas, kad jis loterijoje dalyvauja neteisėtai.

5.10. Žaidimo organizatorius neatsako už:

5.10.1. galimus dalyvių nuostolius, patirtus įsigyjant žaidimo produktus arba atsiimant prizą;

5.10.2. pasekmes, atsiradusias dėl dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų.

 

6. DALYVIŲ REGISTRACIJA:

 

6.1. Registracija www.cascada.lt yra nemokama, jos metu dalyvis turi pateikti šią informaciją: vardą ir pavardę, telefono numerį, amžių, elektroninio pašto adresą ir pirkimo kvito numerį.

 

7. DALYVAVIMO LAIKOTARPIS:

7.1. Laikotarpis, per kurį dalyvis gali dalyvauti žaidime, prasideda nuo 2019-06-01, 00:01 val. ir baigiasi 2019-06-30, 23:59 val.

 

8. LAIMĖTOJŲ ATRANKA:

 

8.1. Prizo laimėtojai bus renkami atsitiktine tvarka, naudojant atitinkamą programinę įrangą. 

8.2. Loterijoje dalyvauja kiekvienas pirkinys, atitinkantis 6.1 punkte nurodytas taisykles.

8.3. Pagrindinio prizo lošimas vyks 2019-07-02.

 

9. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS:

9.1. Laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.cascada.lt per 5 (penkias) darbo dienas po lošimo.

 

10. PRIZO ATSIĖMIMAS:

 

10.1. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas turi nurodyti el. pašto adresą, kur bus atsiųsti bilietai. Galimas kitoks laimėtojui patogesnis susitarimas dėl prizo atsiėmimo. 

10.2. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar ID kortelę), žaidime dalyvaujantį kvitą ir pasirašyti prizo gavimo patvirtinimą, nurodant savo asmeninius duomenis.

10.3. Prizai nekeičiami į pinigus ar kitas prekes arba prizus. 

 

 

10.4. Po 2019-07-10 prizai neišduodami. 

10.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2019-07-10, lieka UAB „Krinona“ nuosavybėje.

 

11. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA:

 

11.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundą dėl loterijos eigos iki 2019-07-10  elektroniniu paštu reklama@krinona.lt. 

11.2. Visi skundai bus peržiūrimi, o atsakymas loterijos dalyviui bus pateiktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

12. DRAUDIMAS DALYVAUTI:

 

13.1. Loterijoje dalyvauti draudžiama bendrovės UAB „Krinona“ darbuotojams. 

13.2. Jeigu pažeidžiama ši nuostata, o asmuo, kuriam yra draudžiama dalyvauti loterijoje, tampa laimėtoju, laimėtas prizas atitenka kitam, nepažeidusiam nuostatos, žaidimo dalyviui.

 

13. PRIVATUMO POLITIKA:

 

13.1. Registruodamiesi vartotojų žaidime ir perduodami bet kokius asmeninius duomenis, išreiškiate savo sutikimą, kad minėti asmeniniai duomenys bus naudojami šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu nenorite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami šiems tikslams, prašome jų nepateikti.

 

13.2. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome perduotą asmeninę informaciją bei ją tvarkome šioje privatumo politikoje nurodytu būdu. Šios taisyklės taip pat paaiškina, kodėl mes renkame jūsų asmeninius duomenis ir kaip ketiname juos panaudoti.

 

13.3. Registracijos metu jūsų bus paprašyta pateikti papildomą informaciją: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Jūs taip pat sutinkate, kad mes tvarkysime šią informaciją. Jeigu nesutinkate su privatumo taisyklėmis, savo duomenų nepateikite arba paprašykite nutraukti asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai gali reikšti, kad negalėsite dalyvauti žaidime.

 

13.4. Jūsų pateiktus asmeninius duomenis naudojame žaidimo nugalėtojui nustatyti, norėdami su jumis susisiekti, taip pat atsakyti į jūsų pateiktus klausimus ir pastabas. Jei paskutiniame punkte sutikote gauti tiesioginės rinkodaros žinutes, UAB „Krinona“ turės teisę jums siųsti tiesioginės rinkodaros žinutes jūsų pasirinktu būdu. Jūsų asmeniniai duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu. 

13.5. Jūsų asmeninės informacijos mes netvarkome ir nesaugome ilgiau, nei yra reikalinga privatumo politikoje nustatytais tikslais. Žaidimams ir loterijoms organizuoti bei vykdyti reikalinga asmeninė informacija yra tvarkoma ir saugoma tol, kol vyksta žaidimas, kuriame jūs dalyvaujate, ir vieną mėnesį po to. Žaidimo laimėtojo (-ų) asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų.

 

13.6. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, kurios iš dalies atsako už žaidimų organizavimą ir jų vykdymą, taip pat už su žaidimais susijusios interneto svetainės priežiūrą. Tokiomis šalimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos administratoriai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų asmeninė informacija gali būti perduota trečiosioms šalims, siekiant užtikrinti žaidimo laimėtojo nustatymo skaidrumą. Jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti perduota atsakingoms institucijoms pagal įstatymuose nustatytą tvarką.

 

13.7. Tvarkant duomenis yra taikomi Lietuvos asmens duomenų apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyti apsaugos ir duomenų tvarkymo reikalavimai.

 

13.8. Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintumėme visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto paskelbimo ir prieigos bei kitų neteisėto tvarkymo galimybių.

 

13.9. Jūs bet kuriuo metu turite teisę susisiekti su mumis el. paštu info@krinona.lt ir susipažinti su tvarkomais ir kitais asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, nepilni, netikslūs asmens duomenys, reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas (išskyrus duomenų saugojimą) būtų sustabdytas, jeigu informacijos tvarkymas yra neteisėtas pagal įstatymo ir privatumo politikos sąlygas. Jūs taip pat turi teisę gauti savo asmens duomenis susisteminta, paprasta naudoti ir technologiškai įskaitoma forma (teisė į duomenų perdavimą). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kuris neturi įtakos su duomenų tvarkymu susijusiam sutikimui, iki kol nebus nuspręsta dėl sutikimo nutraukimo teisėtumo. 

13.10. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.